Европейска харта за пътна безопасност

Кръгла маса по проблемите на пътната безопасност
София
20 Юни 2007

Проблемите на пътната безопасност в последните години надхвърлят по значение националните и регионални предели. Опазването живота и здравето на хората, участващи в пътното движение, е от приоритетно значение днес за страните от целия свят. Отчитайки големия брой на загиналите от пътно-транспортни произшествия ООН в резолюция от 26.10.2005 г. потвърждава отново необходимостта от особено внимание към проблемите на пътната безопасност и от разширяване на международното сътрудничество в тази област.

На 27.04.2007 г. Министър Петър Мутафчиев, с подкрепата на Министър-председателя на РБългария – г-н Сергей Станишев, отправи покана към представителите на бизнеса, професионални и обществени организации, граждански сдружения, правителствени органи и др. да се присъединят към Европейската харта за пътна безопасност.

Целта на Хартата е да обедини усилията на всички структури на обществото и всеки лично да поеме ангажимент срещу войната по пътищата и за опазване на човешкия живот. До 2010 г. с обединени усилия целта е да намалим броя на жертвите наполовина и да спасим 25 000 човешки живота.

Отчитайки недопустимо високия брой на жертвите от пътно-транспортни произшествия в нашата страна, Съюзът на вносителите на автомобили в България също се присъедини към Европейската харта за пътна безопасност. В изпълнение на поетите ангажименти СВАБ организира на 20.06.2007 г. кръгла маса с участие на журналисти, представители на държавни институции и специалисти за обсъждане на темата: Безопасност на движението по пътищата. Като организатор на Националното автомобилно изложение, което тази година отново е в Международния календар на ОИКА, СВАБ чрез представители на медиите иска отново да концентрира общественото внимание на тема да спасим човешки животи. В разгара на лятото, предвид оживения трафик, считаме тази наша инициатива за актуална и особено значима за обществото.

Също така СВАБ подготви съвместно с БЧК, отпечата и разпространява брошура за необходимите неотложни действия при оказване на първа помощ на пострадали от пътно-транспортни произшествия.

Европейска харта за пътна безопасност в България: Обединени усилия и споделена отговорност
София
14 Септември 2007

Европейската харта за пътна безопасност продължава своя път за присъединяване на нови съмишлени в основни градове на Европа. Част от тази инициатива беше и презентацията, която се състоя на 12 Септември 2007 г. в гр. София. Това знаково събитие се проведе с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на транспорта на България и Българската Търговско – промишлена палата.

Министърът на транспорта – г-н Петър Мутафчиев отбеляза, че приоритет на неговото управление е пътната безопасност и ще продължи да организира и провежда национални кампании в подкрепа на инициативата на ЕС за осезаемо намаляване броя на загиналите и пострадалите от пътно-транспортни произшествия до 2010 г.

Най-значимата част от събитието беше подписването на Европейската харта за пътна безопасност от 16 неправителствени организации: Асоциация на вносителите на автомобили, Бела България, Български червен кръст, и Българската Търговско – промишлена палата , Кметството на гр.София, Петрол, Шел България, Съюзът на българските автомобилисти, Съюзът на вносителите на автомобили в България и др.