Новини

 

Европа е един от най-големите производители на автомобили в света

 

 • Автомобилите са източник номер едно на мобилност в Европа.
 • Над 70% от пътуванията са направени с автомобил – било то личен или такси.
 • 21% от всички автомобили в света са произведени в Европейския съюз (15 милиона броя).
 • 12,1 милиона души – или 5,6% от работната сила на ЕС – са заети в сектора на автомобилостроенето.
 • Автомобилите в Европа са най-чистите, най-безопасните и най-тихите в света.
 • Съвременният нов двигател изхвърля 28 пъти по-малко въглероден окис, отколкото преди 20 години.
 • През 2014 г. 70% от новите автомобили, изхвърлят по-малко от 130g CO2 на километър.
 • Съвременният нов автомобил днес консумира 15% по-малко гориво на 100км, от колкото преди 10 години.
 • Шумът от новите леки автомобили е намален с 90% от 1970г. насам.

 

 

Основни характеристики на автомобилната индустрия в Европа

 

Стимулира икономическия растеж

 • Генерираният от автомобилния сектор оборот представлява 6,3% от БВП на ЕС.
 • Автомобилната индустрия оказва влияние на цялата икономика, поддържайки огромна верига за доставки и генериране на набор от бизнес услуги.

Създава работни места

 • 12,1 милиона души -или 5,6% от работната сила в ЕС-са заети в сектора.
 • Автомобилното производство осигурява 2,3 милиона висококвалифицирани работни места, представляващи 7,6% от всички работещи в ЕС.

Производството в Европа

 • Производството на превозни средства е стратегически отрасъл в ЕС, в които се произвеждат 17,2 милиона коли, джипове, камиони и автобуси.
 • Автомобилните производители са организирали своето производство в 292 предприятия за монтаж в 26 страни в цяла Европа.

Експорт по света

 • Европейската автомобилна индустрия е глобален играч в износа на автомобили, доставящ качествени продукти по целия свят, носещи емблемата „Произведено в Европа“ и достигайки до 95,10 милиарда € положителен търговски баланс.

Генериране на държавни приходи

 • Моторните превозни средстваосигуряват повече от 396 милиарда € данъчни приходи в само 14 страни от ЕС.

 Стимулиране на иновациите

 • Автомобилната индустрия е най-големият инвеститор в Европа, инвестирайки над 41,5 милиарда €. През 2014г. автомобилният сектор в Европа е регистрирал около 6000 патента.

Регистрации_схема

водените на отчет ППС по възраст към 05.01.2022

водените на отчет ППС по вид към 05.01.2022

водените на отчет ППС по вид гориво към 05.01.2022

Източник на информацията – МВР

В съответствие с изискванията на Директивата на ЕС за внедряване на инфраструктура за алтернативни горива ( 2014/94 / ЕС), считано от 20 март 2020 г., започна да се използва в цяла Европа нов хармонизиран набор от етикети за електрически превозни средства и зарядни станции.

Новите етикети ще бъдат поставени на всички зарядни станции и новопроизведени електрически автомобили, микробуси, камиони, автобуси, мотопеди, мотоциклети, триколки и четириколки по ясен и видим начин. Целта е да се хармонизира етикетирането в целия ЕС като се помогне на потребителите да идентифицират правилната опция за презареждане на своите електрически и хибридни електрически превозни средства.
За да подпомогнат както потребителите, така и операторите на пунктове за зареждане, да разбират новите етикети, европейските производители на превозни средства, оператори на зареждаща инфраструктура и електроенергийната индустрия публикуваха информационни брошури. Тези брошури във формат Q&A обясняват целта на тези етикети, техния дизайн и в кои превозни средства ще се появят.

   Consumers Operators

Брошурите вече са достъпни онлайн и на www.fuel-identifiers.eu , заедно с информация за хармонизираните етикети за гориво за двигатели с вътрешно горене, въведени през 2018 г.