Категория: Сигурност и безопасност

Системи за активна безопасност в автомобила

Системата за пътна безопасност на водачите и пътниците в автомобила е определяща при конструирането и създаването на всеки нов автомобил. Наред с техническите характеристики, все по-определящи в избора на нов автомобил са системите за пътна безопасност.

Прочети повече

Експлоатация и съхранение на гумите на колата

Гумите в автомобила са подложени на тежко натоварване и вредни външни фактори, които оказват влияние върху тяхното износване и живот. Експлоатационният им срок се определя от условията на работа, изправността на превозното средство, маниера на шофиране и начина на поддържане и съхранение.

Прочети повече

Какви системи за активна и пасивна безопасност има почти всеки нов автомобил

Съвременните автомобили се отличават със значително подобрени технологии за безопасност, които помагат да се намали риска от аварии и травми. От активни системи за предотвратяване на инциденти до пасивни технологии, които намаляват последиците от сблъсък…

Прочети повече