БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД

гр.София 1756, Litex Tower,
ул.“Лъчезар Станчев“ №3
029026811
t_stoykov@bai.bg

Управител
Андон Димитров