Данъчни облекчения и стимули за електрически автомобили

Много европейски страни предлагат фискална подкрепа, за да стимулират навлизането на пазара на електрически автомобили, но тези данъчни облекчения и стимули се различават значително. Актуализираното издание от 2024 г. предлага цялостен поглед върху данъчните облекчения и стимули за електрически превозни средства и инфраструктура за зареждане в 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство. Основните заключения са:
  • Всички държави-членки на ЕС предлагат някаква форма на данъчни облекчения (за придобиване или собственост) на електрически превозни средства, въпреки че има значителни различия и фрагментация между схемите във всяка държава
  • Данъчните облекчения за електрическите служебни автомобили са по-малко и са налични само в 17 държави-членки
  • Няма стимули за покупка в шест държави-членки:
  1. Белгия
  2. България
  3. Дания
  4. Финландия
  5. Латвия
  6. Словакия
  • Само пет държави членки предлагат стимули за изграждане на инфраструктура за зареждане
   

Линк към публикацията