Контакти

  Татяна Груева

  Изпълнителен директор


  Ясен Спасов

  Административен секретар


  Контакти

  Адрес: София 1504,
  ул. „Велико Търново“ 37
  e-mail: office@aap.bg