Категория: Развитие на пазара

Електрификация – необратимата промяна

Трендът на възстановяване, който започна през втората половина на 2020 г., продължи и през тази година. Факторите, които влияят, са пови­шено търсене на автомобили, като цяло и още по-високото търсене на електрифицирани и чисто електри­чески автомобили

Прочети повече

Рискове при покупка на кола на лизинг

Когато човек иска да си купи нов автомобил, но не разполага с цялата сума в дадения момент, то той търси възможност за изплащане на цената на вноски. Такава възможност хората откриват в покупка на кола на лизинг, но дебело ще подчертаем, че със сключването на договор за лизинг вие не си купувате кола, не ставате собственик на новия автомобил.

Прочети повече