БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД АД

гр.София 1404, бул. България № 81Б,
бизнес център „Сити Дженерал“ ет.5
028549545
vivanova@bm-leasing.com

Управител
Димитър Иванов