КЕОС СОФИЯ ЕАД

гр.София 1797,
бул.“ Г.М.Димитров “ No 16А,
Изток Тауър, етаж 2
02933 57 77
Simona.Gadeva@keos.bg

Ръководители
Хайнц Шнайтър
Роджър Кунц
Калина Йорданова