СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр.София 1186,
Околовръстен път,
с. Герман, ул. Среден път №1
02970 54 00
office@scania.bg

Директор
Петър Дончев