Европейските стандарти и екотакси

В настоящата статия бихме искали да ви запознаем с всичко, касаещо екотаксите и общоевропейските екологични стандарти за МПС-та, което трябва да знаете като собственици на автомобили.

При закупуването на кола не малко собственици се налага да заплатят и продуктова такса, която е по-популярна като екотакса. Екотаксата се заплаща, когато автомобилът няма регистрация и тя тепърва предстои.

Размерът на сумата на това еднократно заплащане варира за различните видове моторни превозни средства – за леките коли е по-ниска, а при по-тежкотоварните тя съответно нараства.

Какво означават европейските стандарти за емисии?

Историята на единните стандарти е дълга – регламентите за емисиите датират от 70-те години на миналия век, а първият единен европейски стандарт Евро 1 е въведен през 1992 г. С Евро 1 катализаторите стават задължителна част при производството на нови автомобили, въвеждат се и подобрения при впръскването на гориво, като това се превръща в стандарт. Към настоящия момент е въведен стандартът Евро 6, който важи от есента на 2015 г.

Тези правила стават все по-строги с времето по отношение на приемливите стойности на емисиите на отработените газове за МПС-та в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Причината за въвеждането на стандартите за емисии е пряко свързана с големия принос на авто-транспорта към влошаването на качеството на въздуха. Авто-транспортът, заедно с индустрията и производството на електроенергия са едни от основните съвременни замърсители на въздуха. Европейският съюз се стреми да ограничи емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO), въглеводороди (HC) и твърди частици (PM), а ефектът от стандартите е видим, тъй като при направено сравнение 50 нови автомобила замърсяват колкото само един автомобил, произведен през 70-те години.

Еднакви ли са стандартите за различните видове двигатели?

Стандартите за различните видове двигатели не са еднакви, а причината се състои в това, че бензиновите и дизеловите двигатели отделят различни емисии. Дизеловият двигател например произвежда твърди частици и затова е въведен дизелов филтър за твърди части, т. нар. DPF.

Въпреки въведените стандарти остава един проблем – съществува разлика между стойностите на отделени емисии на азотни оксиди при дизеловите двигатели при тестово измерване и тези отделени на пътя, като това води до повече реални емисии в атмосферата отколкото всъщност е прогнозирано. За да бъде разрешен този проблем, през 2017 г. в Европейския съюз се въведе RDE тест за реалните емисии при шофиране, който да намали несъответствието.

На какъв евро стандарт отговаря Вашата кола?

Данни за лекотоварни МПС

Емисии изгорели газове за лекотоварни МПС с маса по-малка или равна на 1305 kg (категория N1), g/km

 Емисии изгорели газове за лекотоварни МПС с маса от 1305 до 1760 kg (категория N1), g/km

 

Емисии изгорели газове за лекотоварни МПС с маса от 1760 kg до 3500 kg (категория N1), g/km

 

Въпреки данните в таблицата е възможно двигателят на дадена кола да отговаря на по-стар стандарт, тъй като е била в производство преди официалното влизане на новите изисквания. Това означава, че ако автомобилът е закупен през януари 2016 г., той не отговаря автоматично на стандарта Евро 6, тъй като може да е бил сглобен преди 1 юни 2015 г. и да е с двигател покриващ нормите по отношение на Евро 5. За да бъдете сигурни – направете справка при конкретния производител.

Когато превозното средство е по-старо и не попада в горната таблица, по всяка вероятност няма европейски стандарт. Ако все пак се озовете с него в град, където има зони, ограничаващи движението на автомобили под определен стандарт, ще ви бъде забранено да влизате в определени часове и трябва да предварително да обмислите маршрута си.

Защо трябва да бъдем запознати с европейските норми за емисии отделяни от автомобилите ни?

Стремежът на Европа да осигури чист въздух за своите граждани е пряко свързан с намаляване на емисиите, включително тези, произведени от пътния транспорт. Ако пътувате из Стария континент е добре да знаете, че местните власти в редица градове налагат ограничения или забрани за движението на по-старите автомобили, за да запазят въздуха по-чист в по-натоварените с трафик зони, както и ограничават или забраняват придвижването на най-замърсяващите автомобили. У нас също се предприемат подобни мерки. Народното събрание вече е приело на първо четене промени в Закона за атмосферния въздух. Ако те бъдат обнародвани в Държавен вестник, то местните власти ще могат да налагат ограничения и глоби при неспазването им. Нещо повече – не възрастта, а степента на замърсяване, която ще бъде установявана при годишния технически преглед, ще бъдеш водещият фактор при определянето на това, дали автомобилът ще бъде с ограничено придвижване в определени зони на града.

Какъв ще бъде размера на екотаксата при закупуването на нерегистриран автомобил?

Друг въпрос, който касае собствениците е задължителното заплащане на екотакса при закупуване на нов автомобил или на такъв внесен от чужбина – нерегистриран. Може да направите бърза справка от долната таблица, а точна информация ще научите от търговеца на автомобила, който сте избрали.

Възрастта на автомобила също е и критерий, с помощта на който се определя годишният данък, който собственикът на превозното средство трябва да заплати. Друг определящ критерий е мощността на двигателя.

Какво предстои за европейските стандарти за емисии?

Благодарение на евростандартите, емисиите бяха намалени. Но дизелгейт скандалът разкри, че има още път, който трябва да бъде извървян. Европейските институции вече работят по новите изисквания по отношение на бензиновите и дизеловите двигатели, които ще бъдат включени в стандарта за Евро 7. Това, което се очаква е този стандарт да бъде последния, преди автомобилите с двигатели с вътрешно горене окончателно да бъдат спрени от производство. Въвеждането на Евро 7 стандарта се очаква да бъде направено през 2025 г. или по-нататък във времето.