Европа е един от най-големите производители на автомобили в света

  • Автомобилите са източник номер едно на мобилност в Европа.
  • Над 70% от пътуванията са направени с автомобил – било то личен или такси.
  • 21% от всички автомобили в света са произведени в Европейския съюз (15 милиона броя).
  • 12,1 милиона души – или 5,6% от работната сила на ЕС – са заети в сектора на автомобилостроенето.
  • Автомобилите в Европа са най-чистите, най-безопасните и най-тихите в света.
  • Съвременният нов двигател изхвърля 28 пъти по-малко въглероден окис, отколкото преди 20 години.
  • През 2014 г. 70% от новите автомобили, изхвърлят по-малко от 130g CO2 на километър.
  • Съвременният нов автомобил днес консумира 15% по-малко гориво на 100км, от колкото преди 10 години.
  • Шумът от новите леки автомобили е намален с 90% от 1970г. насам.