Видове автомобилни задвижвания с електрическа енегерия

Хибридно електрически превозни средства

HEV (Hybrid electric vehicle): Тази система съчетава двигател с вътрешно горене и електрически мотор, които могат да работят заедно или поотделно, за да захранват превозното средство, но това се контролира автоматично от автомобила. Батерията се зарежда от двигателя и регенеративното спиране, което възстановява енергията от колелата при забавяне. HEV използват бензин като гориво и имат по-ниски емисии и по-добра икономия на гориво от конвенционалните превозни средства.

Plug-in хибрид автомобили

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): Тази система е подобна на HEV, но има по-голяма батерия, която може да се зарежда от мрежата или станция за зареждане посредством кабел за зареждане. PHEV могат да работят на изцяло на електричество, бензин или и двете в зависимост от условията на шофиране и нивото на батерията или избраната настройка от шофьора. PHEV имат по-дълъг електрически пробег от HEV и могат да намалят разхода на гориво и емисиите още повече.

Електрически автомобил на батерия

BEV (Battery electric vehicle): Тази система се захранва единствено от електрически мотор и батерия, които могат да се зареждат от елетрическата мрежа посредством кабел за зареждане или от зарядна станция. BEV нямат двигател с вътрешно горене, нямат изпускателна тръба и нямат емисии по време на работа. BEV имат най-ниските експлоатационни разходи и въздействие върху околната среда от всички системи, но също така имат ограничен пробег и изискват по-дълго време за зареждане.

Електрически автомобили с горивна клетка

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): Тази система се захранва от водородни горивни клетки и електрически мотор, които могат да работят заедно или по отделно, за да захранват превозното средство. Горивните клетки генерират електричество от водород и кислород, а батерията се зарежда чрез регенеративно спиране или горивни клетки. FCEV работят с водород, който може да бъде произведен от възобновяеми източници, и отделят само водна пара. FCEV имат дълъг обхват и бързо време за зареждане с гориво, но са скъпи и изискват водородна инфраструктура.